מחירון חבילות סמס

מחיר חבילה בש"חמחיר להודעה באגורותמספר הודעות
13016750
145141000
270132000
600125000
10001010000
1800920000


מחירון חבילות פקס

מחיר חבילה בש"חמחיר לעמוד באגורותמספר עמודים
800.4200
1150.23500
1850.181000
3100.142000


המחירים כוללים מע"מ